tloslaid
tloslaid

Łączymy Stomatologię ze Sztuką

Lecząc się w naszej klinice, przywracasz zdrowy uśmiech potrzebującym dzieciom.

Cele Fundacji

Promocja Kultury i Sztuki

 • organizowanie wystaw malarstwa, rzeżby, grafiki, fotografii
 • objęcie mecenatem artystów młodego pokolenia
 • organizowanie wieczorów muzycznych i poetyckich, spotkań z autorami książek, ciekawymi ludźmi, podróżnikami, artystami
 • organizowanie cyklicznych spotkań z historią i kulturą ( rocznice, święta )
 • promocja wydarzeń kulturalnych stolicy

Ochrona Zdrowia

 • kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieci potrzebujących, tj. dzieci wymagających opieki stomatologicznej zarówno ze względów finansowych   ( dzieci przebywające w placówkach pomocy społecznej, rodzinach zastępczych itp.) ,jak i ze względów zdrowotnych (dzieci niepełnosprawne, trudne, pozostające pod opieką medyczną innych fundacji, wymagające kompleksowego leczenia)
 •  leczenie stomatologiczne dzieci wybitnie uzdolnionych artystycznie, w szczególności dzieci niepełnosprawnych lub z rodzin dotkniętych ubóstwem
 • współpraca z fundacjami zajmującymi się opieką medyczną oraz rozwojem artystycznym dzieci
 • edukacja prozdrowotna i profilaktyka (współpraca w tym zakresie z przedszkolami i szkołami)
 • umożliwianie dzieciom objętym opieką stomatologiczną obcowania ze sztuką współczesną

O Nas

Fundacja Kultury i Sztuki Stomatologicznej

 • Doświadczenie

  • posiadamy wieloletnie doświadczenie w stomatologii
  • nasza klinika powstała w 1999 roku
  • przyjęliśmy już ponad 35 tysięcy pacjentów
  • rocznie odnotowujemy  ponad 6 tys. wizyt
 • Wykwalifikowany Personel

  • nasz zespół to ponad 60 osób, w tym 21 lekarzy wszystkich specjalności i 11-tu techników, ściśle współpracujących ze sobą
 • Certyfikaty

  • jesteśmy certyfikowaną kliniką wiodących firm Implantologicznych, między innymi Straumann, Mega Gen, Ankylos, Bego
 • Gwarancja Jakości

  • gwarantujemy najwyższą jakość usług i materiałów  stosowanych w leczeniu
  • na nasze prace wydajemy certyfikaty wyrobu medycznego

Siedziba

Projekt nowopowstającego budynku przy ulicy Powązkowskiej 44 w Warszawie

Partnerzy

 
Bez nazwy-1
logo lab 50 mm
logo MIK
PersonCare-logo_wstepne_186x30